CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE ???

Przed nami kolejna dawka informacji przygotowana przez Magdalenę Pieczyńską z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Polecamy przeczytać zestawienie o nowych konkursach i naborach.

PROGRAM SPOŁECZNIK

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie w subregionie  Miasto Szczecin, powiat policki.Termin złożenia wniosku mija 21 sierpnia br. Wszelka dokumentacja tj. Regulamin naboru i wniosek, kontakt do lokalnych animatorów dostępny jest tutaj  Wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru, należy wysłać  na spolecznik2017@karrsa.pl

OCENA WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA POMORZU ZACHODNIM

Wydział Współpracy Społecznej UM WZ i Zespół ds. programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z jego realizacji serdecznie zaprasza Państwa do wyrażenia swojej opinii w przedmiocie dotychczas  realizowanej współpracy międzysektorowej. Na Państwa opinie czekamy do 28 sierpnia 2017 r.Więcej na www

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Na Państwa propozycje czekamy do 28 sierpnia 2017 r.Więcej na www

SAMORZĄDOWY LIDER INICJATYWY LOKALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo (ROEFS) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w pilotażowym konkursie pn. „Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”. Zgłoszenia przesyłać można do 29 sierpnia 2017 r. Więcej na www

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA APELUJE

Z uwagi na okres wakacyjny, w którym wzmożone jest zapotrzebowanie na krew, Centrum Krwiodawstwa  prosi o oddawanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa,
akcjach wyjazdowych oraz Oddziałach Terenowych naszego województwa (wszelkie informacje znajdziecie Państwo  na stronie www.krwiodawstwo.szczecin.pl - facebook.com/RCKiKSzczecin).

Zapraszamy w szczególności dawców o grupie krwi:A RhD+, A RHD-, 0 RhD+, 0 RHD-, B RHD+

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

To już naprawdę ostatni dzwonek, aby wziąć udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”!
Doświadczony zespół ekspertów ds. konsultacji społecznych i urbanistów czeka jeszcze na kilka gmin, które chcą przeprowadzić konsultacje dokumentów planistycznych już na etapie tworzenia ich założeń. Czekają pieniądze (20 tys. zł grantu), szkolenia i warsztaty. Szczegółowe informacje (w tym formularz zgłoszeniowy, ale też opisy przebiegu analogicznych konsultacji w innych miastach i miasteczkach) dostępne są na ww

POŻYCZKI NA START I NA ROZWÓJ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Więcej na www

CZYTELNIA

 1. Podsumowanie programu Obywatele dla Demokracji. Więcej informacji  na www w broszurze podsumowującej Program
 2. Zaktualizowane zestawienie wirtualnych bibliotek, gdzie zgromadzono dostępne online publikacje na różnorodne tematy ważne dla organizacji pozarządowych. Więcej na www
 3. Trzy nowe podręczniki Szkoły Liderów dostępne na www

WOLONTARIAT

Film promujący wolontariat na Pomorzu Zachodnim

PORADNIK

Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zaprasza do współpracy. Więcej na www

SPOTKANIA

CZAS UCIEKA! Jeszcze tylko dzisiaj można zgłosić swój udział w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Warszawie w dniach 8-9 września 2017 roku. Więcej na www

SZKOLENIA

Polecamy uwadze bezpłatną ofertę szkoleniową:

 1. z obsługi komputera oraz zajęć językowych dla początkujących (angielski, niemiecki) dla wszystkich mieszkańców Szczecina po 50 roku życia, które od sierpnia odbywać się będą
  w Akademii Seniora Więcej na www  
 2. CZAS UCIEKA! doradztwo z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne, które organizuje ZAFOS. Termin zgłoszeń mija 4 sierpnia br.Więcej na www

INKU SZCZECIŃSKI INKUBATOR KULTURY

LATOBRANIE KULTURY - WARSZTATY ARTYSTYCZNE [21.08-25.07] NABÓR!

mikrogranTY - NOWY NABÓR WNIOSKÓW

Drugi nabór trwa do 13 sierpnia.


 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy… Więcej na www 
 

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych  www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
URZĄD Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj
Dotacje z urzędów centralnych www

Termin ucieka www 

 1. 1. CZAS UCIEKA! Konkurs na Mikrogranty pn. Centrum dla Rodziny Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom zapraszają grupy nieformalne z całej Polski (co najmniej 3 osoby posiadające Patrona w postaci organizacji pozarządowej) do udziału w konkursie na Mikrogranty Centrum dla Rodziny współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Nabór ofert trwa do 31 lipca Więcej na www
 2. 2.  CZAS UCIEKA! Konkurs Fundacja PZU „Z Fundacją PZU po lekcjach” do 31.07.2017r. Więcej na www
 3. 3. CZAS UCIEKA! Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pt. Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę razem lepszą! Termin składania wniosków: 31.07.2017r. Okres realizacji projektów: 01.05-15.10.2017r. Więcej na www
 4. 4.  CZAS UCIEKA! Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Będzie on finansowany ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro. Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017r. Więcej na www
 5. 5. CZAS UCIEKA! Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.  Druga edycja naboru grantobiorców trwa do 4 sierpnia 2017r. Więcej informacji na www
 6. 6. CZAS UCIEKA! Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”. Termin:4 sierpnia 2017r.
 7. 7. CZAS UCIEKA! PFRON ogłosił XIV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym pn. „OTWARTE DRZWI”.  Termin składania prac do 7 sierpnia 2017r. Więcej na www
 8. 8. CZAS UCIEKA! Trwa konkurs Ministerstwa Zdrowia na „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku”. Oferty należy składać do 11 sierpnia 2017r. Więcej na www
 9. 9. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs pt. Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Oferty można składać do 4 sierpnia 2017r. Więcej informacji na www
 10. 10. CZAS UCIEKA! Konkurs w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu edukacji pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego. Oferty należy składać do 9 sierpnia 2017r. Więcej na www
 11. 11. CZAS UCIEKA!  Trwa nabór w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt.:"Rodzina polonijna.Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce."   Nabór trwa do 16 sierpnia 2017r.  Więcej na www
 12. 12. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Konkurs ma na celu opracowanie modelowej procedury działań Instytucji Rynku Pracy w zakresie zlecania zadań przez Publiczne Służby Zatrudnienia innym podmiotom. Nabór wniosków do 23.08.2017r. Więcej na www
 13. 13. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych będzie trwał do 18.08.2017r. Więcej na www
 14. 14. CZAS UCIEKA! Konkurs w ramach Narodowego Programu Zdrowia  szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną. Oferty należy składać do 16 sierpnia 2017r. Więcej na www
 15. 15.  Dwa konkursy Komisji Europejskiej:
  - Granty na realizację działań związanych z włączaniem społecznym poprzez sport, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu i radykalizacji młodych ludzi – do 18 sierpnia 2017r. Więcej na www
  - Granty na wsparcie lokalnych projektów sportowych mających na celu integrację uchodźców oraz walkę z dyskryminacją kobiet  do 18 sierpnia 2017r. Więcej na www

 

 *************************************************************************

 

 1. 1. Do 1 września trwa nabór wniosków w programie „Europa dla Obywateli”. Wnioski na projekty można składać w ramach działań:
  • Komponent 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast
  • Komponent 2, Działanie 2.2 Sieci miast
  1. Więcej na www
  2. 2. Konkursy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Więcej na www Termin składania ofert mija 1 września 2017 r.
  3. 3. Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2 z terminem aplikacji do 1 września 2017r. Więcej na www
  4. 4. Konkurs Fundacja PZU  „Fundacja PZU z kulturą” – 10.08.2017r. do 11.09.2017r. Więcej na www
  5. 5. Ministerstwo Sportu i Turystyki: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Termin do 30 września 2017r. Więcej na www
  6. 6. NOWOŚĆ! Konkurs POWER 4.1 Innowacje społeczne na przygotowanie i przetestowanie na określonej grupie osób o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia, wieku, doświadczeniu zawodowym różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy wykorzystującym umiejętności programowania będzie trwał od 15 września 2017r. do 15 października 2017r. do godz. 23:59. Więcej na www
  7. 7. NOWOŚĆ! Konkurs POWER 2.9 Rozwój ekonomii społeczne, który  służy wyłonieniu jednego projektu, mającego na celu wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Projekt będzie realizowany tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Wnioski będzie można składać od 14.08.2017r. do 31.08.2017r. Więcej na www
  8. 8. NOWOŚĆ! Nowe zestawienie sierpniowych konkursów unijnych. Sierpień to 135 konkursów. Więcej na www
  9. 9. NOWOŚĆ! Idea Fair Play jest społecznie odpowiedzialnym sposobem finansowania organizacji pozarządowych. Kupując dowolne ubezpieczenie (np. OC, NNW dziecka czy ubezpieczenie mieszkania) jednego z 30 towarzystw, każdy może wesprzeć klub sportowy swojego dziecka, lokalne stowarzyszenie czy fundację, której działania są dla niego ważne. Wskazana przez użytkownika organizacja zawsze otrzymuje 50 proc. zysku z każdej polisy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez żadną ze stron. Więcej na www
  10. 10. NOWOŚĆ! Między 1 a 27 sierpnia 2017r. można zgłaszać pomysł na innowacyjności społeczne  -  wyzwania osób młodych w przechodzeniu z edukacji na rynek pracy. Więcej na www
  11. 11. NOWOŚĆ! Programy dotacyjne z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości m.in.:
  12. 12. Program „Niepodległa” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.
  13. 13. Program „Koalicje dla Niepodległej” ma na celu  zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska.
   Więcej na www
  14. 14. NOWOŚĆ! Ruszył II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy "Wiosenny Inkubator Innowacji" - wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy: osób młodych bez doświadczenia zawodowego, osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 50 r.ż. Więcej na www
  15. 15. NOWOŚĆ! Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam". Wnioski można składać do 30 września 2017r. Więcej informacji na www
  16. 16. NOWOŚĆ! Nowy konkurs TechSoup Polska - na wydarzenia dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat. Zgłoszenia do 15.09.2017r. Więcej na www
  17. 17. NOWOŚĆ! Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Można wnioskować granty w wysokości od 300 tyś. do 1,7 mln zł. Nabór trwa od 30 czerwca 2017r. do 29 września 2017r. Więcej na www
  18. 18. NOWOŚĆ! Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Więcej na www
  19. 19. NOWOŚĆ! Konkurs 2.16 POWER np. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową.  Więcej na www
  20. 20.  NOWOŚĆ! Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia 2017r. poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. Więcej na www

NABORY STAŁE

 1. 1. Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www
 2. 2. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www
 3. 3. Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  upowszechniania kultury. Więcej na www
 4. 4. Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www
 5. 5. Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www
 6. 6.  Fundacja “ORLEN - DAR SERCA”wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www
 7. 7.  Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www
 8. 8.  Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www
 9. 9.  Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www
 10. 10. Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 

POZA RZĄDOWO FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATR NIE AKTORÓW 
Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach i do współpracy. Więcej informacji na www.facebook.com/partnerstwoszczecin/

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
http://pracowniapozarzadowa.pl/

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES
 
SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/
 
WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/


FUNDUSZE UNIJNE: HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017
Linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok znajdziecie  tutaj


HARMONOGRAMY…
Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest tutaj
Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w PO WER dostępny jest tutaj Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj
 
BARDZO POMOCNE...NOWOŚĆ! DOTACJE Z FUNDACJI KORPORACYJNYCH http://aktywny.blog/…/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/06/dotacje-z-ambasad-aktualizacja-listy.html http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/02/od-ngo-dla-ngo.html http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/11/kultura-trwajace-konkursy-grantowe.html http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/10/na-wschod-o-finansowaniu-wspopracy.html https://funduszenaedukacje.wordpress.com/ http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html https://www.facebook.com/Grantynabadania/ http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/, http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY… https://twitter.com/KonkursyDlaNGO www.facebook.com/groups/FIOforum/ www.facebook.com/groups/ASOSforum/ www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/ www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/ www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/ https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/ www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/ www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/

Comments