CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i spotkaniach. Zestawienie informacji przygotowała Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

SPOTKANIA/AKCJE

1. NOWOŚĆ! "Spotkania regionalne poświęcone projektowi Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego". Pełnomocnik Rządu RP ds. społeczeństwa obywatelskiego zaprasza 21 grudnia br. o godzinie 9.30 w siedzibie Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz o godzinie 14.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Możecie Państwo potwierdzać swój udział do dnia 16 grudnia 2016 r. pod nr telefonu 91 430 32 38 lub 91 430 32 43. Więcej na www

2. NOWOŚĆ! Akademia Seniora w Szczecinie w projekcie Aktywni 50+ zaprasza na bezpłatny wykład pt. "Śladami Polaków Wileńszczyzny". Spotkanie poprowadzi absolwent etnologii, przewodnik, pasjonat historii - Pan Radosław Łątka. Termin spotkania to 20 stycznia 2017 r. godz. 16:30. Miejsce: siedziba Akademii Seniora przy ul. Dąbrowskiego 38. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod numerem 91 484 19 60 lub 508 199 196 lub w sekretariacie Akademii. Więcej na www

3. NOWOŚĆ! Trwa nabór do V edycja programu ,,Lider Zachodniopomorski”, który realizuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mlodziez.wzp.pl do dnia 7 stycznia, godz.24:00. Udział w programie jest bezpłatny.

PORADNIK

Formalności NGO do końca roku. Czy pamiętasz o wszystkim? Zerknij na www

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Polityki publiczne europejskiej jakości. ZaFOS zaprasza w imieniu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  do udziału w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Uczestnicy projektu wyjadą na bezpłatne śr. 5 dniowe wizyty do krajów UE (Grecja, Niemcy, Włochy), dzięki czemu zwiększą swoje kompetencje oraz jakość i efektywność przy kreowaniu polityk publicznych w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Więcej na www i na www

KONSULTACJE

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku. Termin zgłaszania uwag mija 31 grudnia 2016 r. Szczegóły na www

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

LEKTURA

1. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ wydał, we współpracy z panią doktor Ewą Gizą, Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim, który dostępny jest na www

2. Zachęcamy do lektury materiału dotyczącego finansowania organizacji pozarządowych, jako jednego z rezultatów wrześniowego Zachodniopomorskiego Konwentu NGO.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA …

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy. Więcej na www 

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www

Fundusze na edukację www

Granty od Fundacji Korporacyjnych  www

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

URZĄD Miasta Szczecin www

1. NOWOŚĆ! Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłasza konkurs pt. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” na nowatorskie rozwiązania, które osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej a opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach. Zgłoszeniaod 12.12.2016 do 28.02.2017. Więcej na www

2. NOWOŚĆ! Nabór uzupełniający pomysłów na innowacje w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” będzie trwał od 23 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r. Można aplikować o maks. 100 tys. zł. Konkurs jest otwarty m.in. dla ngo, grup nieformalnych i osób indywidualnych. Więcej na www

3. NOWOŚĆ! MSZ ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”. Termin na składanie wniosków: do 13.01.2017 r. Więcej na www

4. CZAS UCIEKA! Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

5. CZAS UCIEKA! Ruszył nabór wniosków na ASOS 2017. Termin składania wniosków mija 28 grudnia 2016 r.Więcej na www

6. CZAS UCIEKA! Między 1 i 30 grudnia 2016 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie przyjmować zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2017 roku powyżej 30.000 złotych / 7.500 euro. Więcej na www

7. CZAS UCIEKA! Fundusz Wymiany Młodzieży - trwa konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni. Wnioski na rok 2017 można składać do 30 grudnia 2016 roku. Więcej na www

8. CZAS UCIEKA! Kulczyk Foundation Kończy się kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www

9. Trzy konkursy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na rok 2017. Różne terminy składania wniosków. Więcej na www

10. PO WER 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na przygotowanie programów szkoleń dla trenerów i pracowników placówek wspomagania. Wnioski można składać do 09.01.2017. Więcej na www

  11. Ruszył drugi nabór wniosków w ramach FIO w Priorytecie 3 i Priorytecie 4. Termin składania wniosków mija9 stycznia 2017 r. o godz. 16:15. Więcej na www

  12. Konkursy dla NGO zainteresowanych współpracą z Brandenburgią:

  a) Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www

  b) Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www

  c) Europejska Współpraca Terytorialna: Polska-Saksonia, priorytet 3. Edukacja transgraniczna Wnioski można składać do 23 stycznia 2017 r. Więcej na www

  13. Konkurs PO WER 4.1. na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Nabór wniosków odbędzie się od 30.11.2016 do  31.01.2017 r. Więcej na www

  14. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera w specjalnym programie dotacji "Zachować pamięć" polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2017 roku. Więcej na www

  POZARZĄDOWO

  FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW 

  Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na www.facebook.com/partnerstwoszczecin/

  PRACOWNIA POZARZĄDOWA W NOWEJ ODSŁONIE

  http://pracowniapozarzadowa.pl/

  REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

  STOWARZYSZENIE POLITES

  SEKTOR 3

  http://sektor3.szczecin.pl/

  WIEŚCI Z INKU

  http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

  DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

  http://www.wolontariat.com.pl/ 

  FUNDUSZE UNIJNE: HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017

  Linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok znajdziecie  tutaj

  HARMONOGRAMY…

  Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest tutaj

  Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

  POMOCNE…

  serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

  serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

  Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

  BARDZO POMOCNE

  NOWOŚĆ! http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/11/kultura-trwajace-konkursy-grantowe.html

  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/10/na-wschod-o-finansowaniu-wspopracy.html

  https://funduszenaedukacje.wordpress.com/

  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html

  https://www.facebook.com/Grantynabadania/

  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/,

  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…

  https://twitter.com/KonkursyDlaNGO

  www.facebook.com/groups/FIOforum/

  www.facebook.com/groups/ASOSforum/ 

  www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/ 

  www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/ 

  www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/ 

  https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts

  www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/ 

  www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/ 

  www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/ 

  PRZYSTAŃ (w) INKU!

  Comments