CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

W świecie NGO warto być na bieżąco! Pomoże w tym cotygodniowe zestawienie aktualnych konkursów i komunikatów, które przygotowała Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Polecamy!

Nowe prawo

  • 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r.  Więcej na http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1677306.html

Koniec roku w NGO

Zbliża się koniec roku w organizacji. Co jest ważne? Więcej na http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1886540.html

Inicjatywy

1. Ważne dla LGD! Za Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. „Przyłączamy się do LGD, które wystąpiły z inicjatywą wniosku doMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów, które mogą dość znacznie utrudniać wnioskowanie o dotacje. Apelujemy do innych LGD, ale także i innych organizacji pozarządowych oraz wnioskodawców o poparcie.” Szczegóły pod linkiem na stronie jednego z inicjatorów, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego http://frsp.eu/lgd-wnioskuja-do-ministerstwa-o-zmiane-prze…/

2. Ruszają zgłoszenia do Funduszu Innowacji - do zdobycia 50 000 złotych na innowacyjne pomysły z obszaru ICT dla trzeciego sektora i wspierającym tworzenie nowych narzędzi na ich podstawie. W konkursie grantowym udział wziąć mogą organizacje, które mają ciekawy i przede wszystkim innowacyjny pomysł na rozwiązanie technologiczne mogące przysłużyć się trzeciemu sektorowi. W szranki stanąć mogą również zespoły złożone z organizacji oraz firmy technologicznej czy start-upu. Szczegóły tu http://www.technologielokalnie.pl/wsparcie-i-produkty/#tab i tu:
http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/1885473.html

Nabory, nabory

1. Termin ucieka! Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa. W programie o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego i działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia. Więcej na http://wolontariat.nid.pl/news/news?id=156

2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Szczegóły na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1678754.html     

3. Termin ucieka! Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r., godz. 16.00 GMT+1. Więcej nahttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/program-interreg-v-a-polska-dania-niemcy-litwa-szwecja-poludniowy-baltyk-2014-2020/

4. 1 grudnia ruszył drugi nabór do Konkursu FIO 2016 – Priorytet 2  Termin naboru upływa 7 stycznia 2016 r. o godzinie 16.15. Więcej nahttp://www.pozytek.gov.pl/Drugi,nabor,ofert,w,konkursie,FIO,2016,Priorytet,2,3873.html Przypominam o poradniku FIO, który zawiera najważniejszego informacje dla potencjalnych wnioskodawców.

5. Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły na http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11257.asp

6. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadania: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów w 2016 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 Więcej na  https://uokik.gov.pl/konkursy.php#faq2646

7. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

8. Trwa nabór wniosków w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.  Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 roku. Więcej na  http://www.plf.org.pl/blog/konkurs-wniosk%C3%B3w-na-rok-2016

9. Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

10. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”Termin składania wniosków upływa w dniu 30 grudnia br. o godz. 16.15 Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1675753.html

Nabór do ciał społecznych

Trwa nabór ekspertów do rządowego Programu ASOS do oceny ofert i sprawozdań składanych przy okazji realizacji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2016. Zgłoszenia można przesyłać do24 grudnia 2015 r. Więcej na http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1886599.html

Harmonogramy

 


PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments