Zgłoś swój projekt do międzynarodowej publikacji

Jesteś artystą, przedstawicielem grupy teatralnej, tanecznej lub orkiestry? Pracujesz w organizacji lub instytucji związanej ze sztukami scenicznymi? Jeśli tak, zgłoś swój projekt/działalność do międzynarodowego przewodnika, który powstaje w ramach projektu Ciconia.

Obecnie projekt wkracza w kluczowy etap w trakcie, którego artyści, przedstawiciele zespołów artystycznych, grup teatralnych, teatrów, sal koncertowych oraz wszelkich instytucji, organizacji związanych ze sztukami scenicznymi zapraszani są do zgłaszania chęci rozpowszechniania informacji o swojej działalności oraz dokonaniach. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Media Dizajn.

Zebrane informacje zostaną umieszczone w międzynarodowej publikacji, dzięki której wszyscy zainteresowani sztukami scenicznymi będą mogli zaprezentować się na międzynarodowej arenie, znaleźć międzynarodowych partnerów czy też nawiązać współpracę.

Ciconia to projekt, który w międzynarodowym zakresie podchodzi do zagadnień związanych ze współpracą w obszarze kultury i sztuki.Ideą tej inicjatywy jest wspieranie internacjonalizacji działań  oraz mobilności artystycznej na terenie krajów Południowego Bałtyku (Polska, Szwecja, Dania, Litwa, Niemcy). Obszar, na który kładziony będzie szczególny nacisk to sztuki sceniczne, obejmujące swym zakresem teatry, grupy teatralne, grupy taneczne czy też orkiestry.

Wspieranie międzynarodowej współpracy będzie odbywało się poprzez wymianę doświadczeńknow-how oraz nawiązywanie współpracy w trakcie szeregu spotkań networkingowych.

Współpracy w niniejszym projekcie podjęło się pięć następując instytucji, z czterech krajów leżących nad Morzem Bałtyckim:

  • Regionteatern Blekinge-Kronoberg (Szwecja),
  • CUBUS - Culture.Business.Science, registered association (Niemcy),
  • Elbląska Orkiestra Kameralna (Polska),
  • Media Dizajn Association (Polska),
  • DanishCenterfor Performing Arts (Dania).

Z partnerami projektu współpracuje również szereg instytucji stowarzyszonych, w tym Stowarzyszenie Aloha ze Szczecina.

KONTAKT:
Więcej informacji na temat realizacji projektu Ciconia, jak i możliwości wzięcia w nim udziału, przyłączenia się do publikacji można uzyskać na stronie internetowej projektu: ciconiaproject.eu oraz kierując zapytanie na adres mailowy mmwojtkiewicz@gmail.com