Ciconia - nowy projekt Stowarzyszania Media Dizajn

Stowarzyszenie Media Dizajn realizuje w partnerstwie projekt Ciconia, poświęcany wspieraniu  teatrów, grup teatralnych i tanecznych czy orkiestr działających na terenie krajów Południowego Bałtyku. Jeśli chcesz się zaangażować, zajrzyj na stronę internetową Ciconii.

Ciconia to wyjątkowy projekt, który w międzynarodowym zakresie podchodzi do zagadnień związanych ze współpracą w obszarze kultury i sztuki.

Ideą tej inicjatywy jest wspieranie internacjonalizacji działań  oraz mobilności artystycznej na terenie krajów Południowego Bałtyku. Obszar, na który kładziony będzie szczególny nacisk to sztuki sceniczne, obejmujące swym zakresem teatry, grupy teatralne, grupy taneczne czy też orkiestry.

Wspieranie międzynarodowej współpracy będzie odbywało się poprzez wymianę doświadczeń, know-how oraz nawiązywanie współpracy w trakcie szeregu spotkań networkingowych.

Współpracy w niniejszym projekcie podjęło się pięć następując instytucji, z czterech krajów leżących nad Morzem Bałtyckim:

  • Regionteatern Blekinge-Kronoberg (Szwecja),
  • CUBUS - Culture.Business.Science, registered association (Niemcy),
  • Elbląska Orkiestra Kameralna (Polska),
  • Media Dizajn Association (Polska),
  • DanishCenterfor Performing Arts (Dania).

Z partnerami projektu współpracuje również szereg instytucji stowarzyszonych, w tym Stowarzyszenie Aloha ze Szczecina.

Więcej informacji na temat realizacji projektu Ciconia, jak i możliwości wzięcia w nim udziału można uzyskać na stronie internetowej projektu: ciconiaproject.eu

Przydatne linki:
http://ciconiaproject.eu/

 

 

Komentarze