Chodzi o Europę. Chodzi o Ciebie

Codziennie ponad 500 milionom Europejczyków korzysta z praw przysługującym obywatelom Unii Europejskiej. Prawa te przynoszą wymierne korzyści,  dlatego warto je poznać. Z pomocą przychodzi Europejski Rok Obywateli 2013. 

Europejski Rok Obywateli 2013 upłynie pod znakiem praw, które przysługują automatycznie wszystkim tym w Unii Europejskiej, którzy mają status obywateli UE. Prawa te przynoszą na co dzień korzyści nie tylko 500 milionom Europejczyków, ale i gospodarce europejskiej.

Prawa obywateli UE są zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Uzupełniają one prawa przysługujące na poziomie krajowym. Jeśli wszyscy będziemy znać swoje prawa i umieć z nich korzystać, zyskamy na tym nie tylko my sami, ale i cała UE – zarówno pod względem gospodarczym, jak i na poziomie większego poparcia obywatelskiego dla idei, jaką jest Unia.

Na oficjalnej stronie Europejskiego Roku Obywateli można znaleźć informacje, m.in. dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z obchodami, publikacje, wyniki przeprowadzonych badań na ten temat. 

Oficjalna strona: www.europa.eu/citizens-2013/pl/

Masz pytania?
Jeśli masz pytania na temat Europejskiego Roku Obywateli 2013, skorzystaj ze specjalnego formularza.

Badania pokazują: nie znamy swoich praw
Istnieje wiele praw, które wynikają z obywatelstwa europejskiego, z których obywatele nie zawsze zdają sobie sprawę. Wyniki badania z 2010 r. pokazują, że wciąż zbyt wiele osób uważa, że nie ma wystarczających informacji o różnych przysługujących im prawach: tylko 43% rozumie pojęcie „obywatel Unii Europejskiej”, a prawie połowa (48%) wskazuje, że nie jest „dobrze poinformowana” o swoich prawach. Europejski Rok Obywateli będzie okazją do wyjaśnienia tych praw i zadbania o to, by obywatele byli ich świadomi i nie mieli trudności z ich wykonywaniem.

Europejczycy wykonują ponad miliard przejazdów w UE rocznie i coraz więcej osób korzysta z prawa do osiedlenia się w innym państwie członkowskim UE. Ponad jedna trzecia (35%) pracowników rozważałaby podjęcie pracy w innym państwie członkowskim, jednak prawie jedna piąta nadal uważa, że istnieje ku temu zbyt wiele przeszkód. Obok trudności językowych największą barierą dla transgranicznego przepływu pracowników jest ciągły brak informacji.

Dodatkowe informacje:
Europejski Rok Obywateli
http://europa.eu/citizens-2013

Debaty z obywatelami na temat przyszłości Europy:
http://ec.europa.eu/european-debate

Europejczycy mają głos: wyniki konsultacji na temat praw obywatelskich UE:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:
http://ec.europa.eu/reding

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Comments