Bezpieczni seniorzy

Jak uniknąć mandatu? Jak uchronić się przed kradzieżą i oszustwem? Bezpieczeństwo w domu - to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone w trakcie cyklu warsztatów dla seniorów. Spotkania organizuje Akademia Seniora przy wsparciu Szczecińskiego Inkubatora Kultury i szczecińskich służb miejskich. 

Cykl warsztatów będzie obejmował następującą tematykę:

7 marca 2012 r., środa, godz. 17.30
Nauka bezpiecznych zachowań, czyli jak uchronić się przed kradzieżą i oszustwem
Prowadzenie: kom. Katarzyna Legan - Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji  w Szczecinie

29 marca 2012 r., czwartek, godz. 17.30
Wykroczenia porządkowe - czyli jak uniknąć mandatu
Prowadzenie: inspektor Joanna Wojtach - rzecznik Straży Miejskiej w Szczecinie

5 kwietnia 2012 r., czwartek, godz. 17.30
Bezpieczeństwo w domu, czyli sprawne urządzenia elektryczne gazowe i grzewcze
Prowadzenie: Pkpt. Piotr Tuzinek - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

26 kwietnia 2012 r., czwartek, godz. 17.30
Jak pomóc sobie i innym - problematyka uzależnień od alkoholu
Prowadzenie: Aleksandra Białonowicz- przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

9 maja 2012 r., środa, godz. 17.30
Przemoc wobec osób starszych
Prowadzenie: Jacek Ciechowicz - główny specjalista ds. koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w Szczecinie

Spotkania  odbędą się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90).

Więcej informacji można znaleźć na stronie szczecińskiej Akademii Seniora lub dzwoniąc pod numer: 914841960. Wstęp wolny.

Comments