BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NGO

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego kontynuuje cykl szkoleń pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich ngo’sów”. Już dzisiaj możesz zgłosić się na bezpłatne szkolenie. 

Zapraszamy zachodniopomorskie organizacje pozarządowe do udzału w bezpłatnym szkoleniu. Już 15 lutego br. w Sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w godz. od 10:30 do 15:00, odbędzie się kolejne szkolenie z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a dodatkowo również z ustawy prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie poprowadzi  Artur Gluziński - doradca i specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie m.in.:
1. zmian w zakresie zlecania zadań publicznych;
2. obowiązków związanych z upublicznianiem przez organizacje informacji publicznej;
3. kontroli w OPP pod kątem wydatkowania środków z 1%;
4. sprawozdawczości merytorycznej i finansowej OPP;
5. zmian w zakresie organizacji kampanii 1%;
6. nowego wymiaru nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi, zasada legalności;
7. prowadzeniu przez starostę ewidencji i stowarzyszeń zwykłych;
8. nowych możliwości dla stowarzyszeń zwykłych;
9. nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi;
10. zasad powstawania i nadzoru nad terenowymi oddziałami stowarzyszeń;
11. procedury likwidacji stowarzyszeń - rola organu nadzoru;
12. ewidencji i nadzór nad klubami sportowymi;
13. nadzoru starosty nad fundacjami - formy.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.02.2016 r. godz. 12:00.

Odbiorcy szkolenia: przedstawiciele organizacji pozarządowych i pełnomocnicy ds. współpracy z NGO z terenu województwa

Miejsce szkolenia: Sala Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich, Korsarzy 34.

Wszelkich informacji odnośnie organizowanego szkolenia udziela Magdalena Pieczyńska - Inspektor w Wydziale Współpracy Społecznej, tel. 91 44 16 224, e-mail: mpieczynska@wzp.pl.


Szkolenie finansowane ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa w szkoleniach.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

 

Comments