BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NGO

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie dla szczecińskich NGO'sów. Jeśli chcecie podnieść swoje kompetencje i dowiedzieć się wszystkiego o zmianach jakie zaszły w przepisach dotyczących organizacji pozarządowych zapisz się na szkolenie.

W związku ze znaczącymi zmianami w przepisach dotyczących Organizacji Pozarządowych jakie miały miejsce w 2015 i 2016 roku tj. w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach, wprowadzeniem nowych wzorów formularzy ofert, umów i sprawozdań Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wejściem w życie z dniem 3 września 2016 roku przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie w dniu 15 listopada 2016 r., które rozpocznie się o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać mailowo na adres bop@um.szczecin.pl (w temacie wiadomości mailowej proszę wpisać „Szkolenie”, w treści wiadomości –imiona i nazwiska osób oraz nazwę organizację). W sytuacji gdy nie możecie dokonać zgłoszenia mailowego możecie zgłosić się telefonicznie – 91 424 51 05.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments