Bezpłatna książka "Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej" dostępna w INKU

Miasta stwarzają podwaliny dla nowej gospodarki, opartej na nauce i usługach. Twórcze jednostki mają więc pole do popisu w dziedzinie rozwoju i samorealizacji. Z drugiej strony medalu, miasta pogłębiają dystans społeczny, bywając bezwzględnymi dla tych, którzy nie dostosowują się do nowego systemu gospodarczego. Ten społeczny dualizm jest głównym przedmiotem omawianego raportu.

Celem raportu, wydanego w formie książki i przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego, jest przeanalizowanie najistotniejszych aspektów rzeczywistości miejskiej oraz przedstawienie reform niezbędnych do zrównoważonego rozwoju.


Raport stworzyli eksperci i aktywiści miejscy: Andreas Billert ze Stowarzyszenia My-Poznaniacy,  Przemysław Filar z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, Marcin Gerwin z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, Bożena Gierat-Bieroń z Obywateli Kultury Krakowa, Mateusz Kokoszkiewicz z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia oraz Paweł Kubicki z Obywateli Kultury Krakowa.

Książki dostępne są w naszym Free Book Zone. Zapraszamy!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments