Bezpłatne warsztaty unijne - Szlak św. Jakuba

W imieniu organizatorów gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach, które mają służyć ożywieniu idei Szlaku św. Jakuba, który przebiega przez województwo zachodniopomorskie. Dla wszystkich zainteresowanych tematyką to okazja, której nie wolno przegapić.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki sp. z o. o., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Fundacja "Szczecińska" zapraszają na bezpłatne warsztaty szkoleniowe w ramach projektu RECreate- Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku-Pomorska Droga Św. Jakuba.

Omówiona zostanie tematyka historii i motywów pielgrzymowania, korzyści wynikających z położenia na szlaku, walorów regionalnych i ich adaptacji dla potrzeb turysty-pielgrzyma. 

Zaproszenie adresowane jest do  środowisk turystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, środowisk oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywnych członków fundacji i stowarzyszeń, przedstawicieli mediów lokalnych, przedstawicieli duchowieństwa oraz wszystkich zainteresowanych osób. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat udziału.

Termin- 09.04.2013 r. w godz. 10.00 - 15.00
Miejsce: Szczecin

Termin- 10.04.2013 r. w godz. 10.00 - 15.00
Miejsce: Stepnica

Zgłoszenia należy przesyłać przesłać do 03.04.2013 r. na e-mail monika.wojtas@zart.pl lub faxem: 91 433 7003.


Komentarze