Betlejemskie Światło Pokoju zawita do Szczecina

Dzisiejszy świat nie promuje poprawnych postaw, zanika kultura społeczna, ogólnie przyjęte zasady moralności. Często czynienie dobra jest niepopularne, wręcz niepożądane. Hasło „Odważ się być dobrym” to nawoływanie, podkreślenie, by szukać w sobie dobra, którym można dzielić się z innymi. Odważmy się wspólnie 20 grudnia!

Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę, przybędzie do Szczecina 20 grudnia. Tego dnia o godzinie 16.00 z placu Armii Krajowej (sprzed Urzędu Miasta) wyruszy Marsz Dobrych Ludzi, by w Kościele Garnizonowym przy pl. Zwycięstwa o godzinie 17:00 uroczyście przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do odebrania Światła i dobrego ciepła, jakie ze sobą niesie.

Betlejemskie Światło Pokoju - ogień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przekazane zostało przez skautów słowackich harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy z ZHP dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji, mediów. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i przyjaciół harcerstwa: policji, straży granicznej oraz wielu innych... Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom z: Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. Na pokładzie harcerskiego jachty „Zawisza Czarny” zostanie także przewiezione do Danii.

Także w naszym regionie Betlejemskie Światło Pokoju trafi do najbardziej potrzebujących jego ciepła. Światło zaniesiemy miedzy innymi do Domów Dziecka, Szpitali, Domu Kombatanta oraz przekażemy władzom miasta i województwa. Na co dzień Betlejemskie Światło Pokoju będzie dostępne w siedzibie naszej Chorągwi ZHP w Szczecinie, oraz komend Hufców na terenie całego województwa.

Betlejemskie Światło Pokoju przyjeżdża do Polski po raz dwudziesty pierwszy. Ogień przywieziony jest przez skautów austriackich z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. W Katedrze Wiedeńskiej odbierają Go skauci z sąsiadujących krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę.

Polecamy!

Comments