Berlin - Szczecin - Bałtyk

Polecamy Państwa uwadze wywiad z dr. Zbigniewem Zbroją – prezesem Stowarzyszenia „Transgraniczny Klaster Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk.  Dr Zbigniew Zbroja mówi, m.in. o współpracy w formule klastrowej, promowaniu transgraniczenj marki regionu oraz potrzebie łączenia turystyki i kultury. 

Wywiad dostępny jest na stronie internetowej Portalu Innowacji. Z dr. Zbigniewem Zbroją rozmawiała Justyna Siwińska. Portal Innowacji jest źródłem wiedzy na temat wspierania innowacyjności i transferu technologii. Można w nim znaleźć informacje dotyczące m.in. dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji, a także programów wspierających innowacyjność. Portal działa w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Fragment wywiadu:

Justyna Siwińska: Czy atrakcje w tym korytarzu dotyczyć będą – poza krajobrazowymi i przyrodniczymi walorami tych terenów – jedynie festiwali i innych okolicznościowych wydarzeń?

Zbigniew Zbroja: Wydarzenia kulturalne i turystyczne to inicjatywy pobudzające przedsiębiorczość lokalną Zauważamy, że łączenie kultury z turystyką staje się szczególnym wyróżnikiem naszego regionu. Lokalni twórcy kultury zazwyczaj siedzą w czterech ścianach i o ich twórczości niemal nikt nie wie - zatem mamy wartości dodane kultury, z których niewielu ludzi korzysta. Jeśli jednak to połączymy z turystyką, to mamy narzędzie do wypromowania nowej emocjonalnej marki regionu transgranicznego. Kreujemy współpracę sieciową we współpracy ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury. Mamy także inne inicjatywy klastrowe np. „szlaki drezynowe”. Drezyny wpisują się w sezon zimowy, kiedy samochodem i rowerem nie dojedzie się w obszary np. leśne, gdzie jedynie dotrzemy drezynami. [czytaj całość]

Comments