INKU w Berlinie

Wizyta studyjna pod hasłem Jedź z nami do Berlina pozostała już tylko we wspomnieniach. Razem z INKU osoby związane z działalnością pozarządową mogły obserwować jak tworzy się kultura Berlinie. Jedno z najlepiej rozwiniętych społecznie miast Europy, choć mroźne, dostarczyło nam wiele niezapomnianych wrażeń. Każdego dnia długie Berlińskie ulice stawały się nam się coraz bliższe. 

Przypomnimy, że podczas naszego wyjazdu odwiedziliśmy instytucje i miejsca związane z kulturą, aby zdobyć nowe inspiracje do działań, kontaktów oraz chcą zdobywać cenne doświadczenie.

Kultur Projekte Berlin  

jest organizacją non-profit, która działa na rzecz promocji, sieciowania oraz mediacji w sferze kultury. Zajmuje się organizacją festiwali, wystaw międzynarodowych i eventów. Duży nacisk kładzie również na rozwój edukacji artystycznej i wspieranie inicjatyw związanych z sektorem kreatywnym. KPB zainicjowało powstanie Museumportal, czyli pierwszego portalu prowadzonego wspólnie przez rożne instytucje, który informuje o wystawach i  wydarzeniach w ponad 200 muzeach w mieście. 

Holzmarkt 

Holzmarkt jest projektem eksperymentalnym. Dąży do zrównoważonego rozwoju sfery natury, ekonomii i kultury i tworzenia przestrzeni sprzyjającej kreatywności i pracy twórczej. Został stworzony po to, by skupiać ludzi ponad podziałami i budować lokalną społeczność zaangażowaną. Holzmarkt jest także miejscem, gdzie nowe technologie spotykają się z prawdziwym rzemiosłem i wzbogacają siebie nawzajem. 

Poniżej kilka migawek z naszych całodziennych spacerów

Comments