BAJKOTERAPIA - SZKOLENIE W INKU

Zapraszamy przedstawicieli III Sektora, artystów, animatorów kultury a także wszystkich zainteresowanych, na warsztaty "Bajkoterapia ". Szkolenie jest bezpłatne.

Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. To przede wszystkim świetny sposób na wspólne spędzenie czasu! Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rolą szkolenia jest przedstawienie znaczenia terapeutycznej roli bajek oraz pokazanie, że dzięki metaforom, bajki mogą być bardzo pomocne w pokonywaniu lęku przez dzieci, w terapii przeróżnych zaburzeń. Praca na warsztacie oparta jest na wspólnym działaniu uczestników i trenera. Spotkanie jest prowadzone skutecznymi i innowacyjnymi metodami pracy warsztatowej.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, pragnących wzbogacić swój warsztat pracy. W szczególności szkolenie warsztatowe skierowane jest do nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów szkolnych, studentów kierunków pedagogicznych zainteresowani podjęciem w przyszłości zatrudnienia w tych placówkach, rodzice, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bajkoterapii.


Cele szkolenia:
• zapoznanie z metodą bajkoterapii poprzez poznanie budowy i zastosowanie bajek relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych
• omówienie znaczenia roli bajki z rozwoju i wychowaniu dziecka
• doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia bajek w kontekście konkretnego problemu dziecka
• zapoznanie z dostępnymi tekstami bajkoterapeutycznymi, oraz zabawami opartymi na fabule bajki.

Program szkolenia:

1.Czym jest bajkoterapia?
2. Rola bajki w rozwoju dziecka
3. Terapeutyczne znaczenie bajek
4. Bajki terapeutyczne, psychoedukacje, psychoterapeutyczne, relaksacyjne – założenia, zadania – omówienie przykładów
5. Dobór tekstu bajki do konkretnego problemu
6. W jaki sposób tworzyć klimat do opowiadania bajek?
7. Układanie bajek terapeutycznych.
8. Zapoznanie się z dostępną na rynku ofertą tekstów o charakterze bajkoterapeutycznym


Monika Bakalarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny , rehabilitant, trener biznesu, szkoleniowiec.
Jako praktyk prowadzę szkolenia i kursy związane ze zwiększaniem efektywności pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami między nimi jak oraz zarządzaniem czasem. Jestem autorką projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych, administracji publicznej, placówek oświatowych.Dotychczas przeprowadziłam szkolenia z zakresu m.in :

 • Kurs -Profesjonalna asystentka/ sekretarka
 • Obsługa trudnego klienta w administracji publicznej
 • Kadry i Płace
 • Delegacje i podróże służbowe
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Współpraca w zespole
 • Wymogi dziecka autystycznego uczęszczającego do szkoły publicznej
 • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników
 • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
 • Trudne zachowania u dzieci w szkole
 • Konflikty i metody ich rozwiązywania

Trenuje konkretne umiejętności i postępowania. Wszystko to robię w oparciu o własne doświadczenia jak i inspiracje do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, wskazując ich silne strony oraz sprawiając by po zakończeniu szkolenia życie uczestników nie było już takie samo…co: szkolenie "Bajkoterapia"

prowadzący: Monika Bakalarska

czas trwania: 5 h

termin: piątek 11.01.2019 / 10:00 - 15:00

liczba miejsc: 15

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Pytania? Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64 lub drogą mailową: hwysocka@mediadizajn.pl

Comments