Bałtyckie Forum Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich przedstawicieli sektora kultury z regionu Morza Bałtyckiego na Bałtyckie Forum Kultury, które odbędzie się w dniach 15-18 września 2015 r. w Gdańsku. Forum będzie głównym wydarzeniem Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, której jednym z priorytetów jest kreatywność.

Bałtyckie Forum Kultury odbędzie się w dniach 15-18 września 2015 r. w Gdańsku. Składa się z Konferencji Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, serii Spotkań Grup Roboczych wszystkich głównych organizacji kulturalnych regionu oraz Konferencji “Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”, która odbędzie się w dniach 16-17.09.2015 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Główne punkty programu

  • Sesja plenarna z udziałem Ministrów Kultury państw regionu Morza Bałtyckiego;
  • Warsztaty dotyczące powiązań kultury z obszarami społeczno-gospodarczymi tj.:

- Kultura i Przedsiębiorczość;
- Kultura i Społeczne Innowacje;
- Kultura i Edukacja;
- Kultura i Zrównoważony Rozwój;
- Kultura i Kreatywne Miasta;

  • Prezentacja regionalnych projektów z sektora kultury;
  • Panel „Smart Cities” dedykowany kreatywnym miastom w regionie;
  • Wystąpienie ekspertów z pogranicza kultury i innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego nt. kierunków rozwoju społeczeństw przez kulturę w przyszłości;

Cele konferencji:

  • Znalezienie rozwiązań dla efektywnego oddziaływania kultury na gospodarkę regionalną i rozwój społeczny; 
  • Stworzenie przestrzeni do spotkań wszystkich najważniejszych regionalnych sieci kulturalnych, instytucji i organizacji z regionu w celu wzmocnienia współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego
Po zakończeniu konferencji Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty Laboratorium Innowacji Kulturalnych, które potrwają od 17 do 18 września.

Dodatkowy program kulturalny  

Pierwszego dnia Forum (15.09) zapraszamy wszystkich uczestników konferencji, jak i mieszkańców Gdańska, na specjalny koncert zespołu Grzecha Piotrowskiego wraz z wyjątkowym mappingiem wnętrz kościoła, który odbędzie się w Centrum Św. Jana. Tego samego dnia w przestrzeniach Centrum Św. Jana odbędzie się również inauguracja wystawy projektu „Baltic House” realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, współgospodarza koncertu. Drugiego dnia (16.09) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza uczestników konferencji na kolację networkingową do jednej z kreatywnych przestrzeni Trójmiasta w Centrum Designu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Więcej informacji na temat konferencji>>

Formularz rejestracyjny>>

Comments