Będzie wrzało w Teatrze Kana!

Ośrodek Teatralny Kana zaprasza na trzydniowe prezentacje sztuk performatywnych WEEKEND_100°. Od kilku lat projekt promuje zwycięzców Festiwalu 100° Berlin. W tym roku prezentacje laureatów zostaną połączone z pokazami młodej sztuki z Polski dalszej i bliższej. W programie znajdzie się teatr, taniec, muzyka, performance, spacer dźwiękowy i seans z pogranicza dywinacji.

Tematem przewodnim tej edycji jest dwukropek „ : ”. Znak interpunkcyjny składający się z dwóch umiejscowionych jedna nad drugą kropek, który metaforycznie sytuuje nas “pomiędzy”. Odnosząc temat „ : ” do dzieł które zostaną zaprezentowane, jest to przestrzeń pomiędzy gatunkami sztuk scenicznych, przestrzeń eksperymentu z formą, reinterpretacja przestrzeni dzielącej artystę i widza. „ : ” jest też miejscem pozostawionym przez artystę odbiorcy, by dopełnić dzieło przeżyciem i własną interpretacją, jest oczekiwaniem na nasze zdanie. Indywidualną przestrzenią do wypełniania myślą, emocją, doświadczeniem i spotkaniem.

WEEKEND_100° odbędzie się w dniach 22-24 października w Ośrodku Teatralnym Kana.

Program festiwalu oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Teatralnego Kana oraz na stronie wydarzenia Facebooku.
CO: WEEKEND_100° - prezentacje sztuk performatywnych w Teatrze Kana
GDZIE: Ośrodek Teatralny Kana, Plac Piotra i Pawła 4/5
KIEDY: 22-24 października 2015 (czwartek-sobota)
PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments