Oglądasz wpisy z marca, 2012

Granty unijnego Programu Kultura (2007-2013) przeznaczone są dla organizacji posiadających bogate doświadczenie międzynarodowe oraz prowadzących działalność na poziomie europejskim. Można pozyskać nawet 600 tys. euro na bieżącą działalność organizacji. Termin składania wniosków w tej edycji Programu mija 15 września 2012 roku.

→ czytaj więcej

1 kwietnia 2012 roku wchodzą w życie przepisy Traktatu z Lizbony o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej (ECI).

→ czytaj więcej

Zarządzanie finansami to zapewnienie stabilności długofalowego działania organizacji. Uczestnicy spotkania Dobra Organizacja dyskutowali na temat najistotniejszych elementów w zarządzaniu finansowym NGO. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Biznes-Innowacje-NGO, czyli BINGO.

→ czytaj więcej

Polecamy Państwa uwadze artykuł „Nie ma polityki bez seniora” na temat problemów środowiska osób starszych, które zostały poruszone podczas Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie (19-20 marca 2012).

→ czytaj więcej

Do Inkubatora przyszła wiosna! Przy budynku SIK w pierwszy dzień astronomicznej wiosny stanął plan zdjęciowy filmu promującego kolejną akcję Inkubatora i organizacji w nim skupionych. 

→ czytaj więcej

Inicjatywa lokalna dotyczy wspólnych przedsięwzięć mieszkańców i samorządu, umożliwiając aktywizację społeczeństwa, a także pozyskanie przez samorząd partnera społecznego

→ czytaj więcej

22 i 23 listopada 2012 r. w Szczecinie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona kulturze, kreatywności i biznesowi. Celem spotkania jest dyskusja nad ideą kreatywności oraz współpracy kultury i biznesu w kontekście gospodarki kreatywnej opartej na innowacyjności i wiedzy.

→ czytaj więcej

W tym roku Szczecin gościć będzie dziecięcych przedstawicieli z Ugandy, Izraela, Czech, Kirgistanu, Białorusi i Niemiec. Przyłącz się do Brave Kids i zostań wolontariuszem!

→ czytaj więcej

Serwis Civicpedia zajmuje sie badaniami dotyczącymi organizacji pozarządowych, a także  kwestii społeczeństwa obywatelskiego. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną!

→ czytaj więcej

Zapraszamy do Szczecińskiego Inkubatora Kultury na kolejny cykl warsztatów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury oraz działaczy kulturalnych. W marcu, kwietniu i maju m.in. o zarządzaniu zespołem projektowym, projektowanie usług w NGO i podstawy analizy finansowej.

→ czytaj więcej

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej jest częścią ogólnopolskiej sieci współpracującej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jego celem jest informowanie polskiego społeczeństwa o kwestiach związanych z Unią Europejską

→ czytaj więcej

Zapraszamy na film pt. "American Look", czyli filmowej podróży do amerykańskiego dizajnu lat 50. Bezpłatna projekcja odbędzie się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury już 16 marca.

→ czytaj więcej

Szczeciński Inkubator Kultury rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem POLITES. Misją Stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu i edukacji pozaformalnej oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

→ czytaj więcej

Zespół Szczecińskiego Inkubatora Kultury składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i współpracownikom zmarłego prof. Jerzego Stelmacha.

→ czytaj więcej

Wkrótce odbędą się lekcje obywatelskie nt. kultury i organizacji pozarządowych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowane przez Inkubator Kultury. Zachęcamy dyrektorów szkół do uczestnictwa w projekcie!

→ czytaj więcej

Do 25 marca 2012 r. można przesyłać listy intencyjne na konkurs „Seniorzy w akcji” organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Konkurs zachęca osoby po 55 roku życia lub pary międzypokoleniowe (osoba 55+ i osoba do 30 roku życia) do realizacji inspirujących projektów społecznych. 

→ czytaj więcej

„Rozwijanie kompetencji umiejętności uczenia się” to główne hasło konkursu EDUinspiracje 2012 ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Pod uwagę będą brane programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 17 kwietnia 2012 r.

→ czytaj więcej