Viewing posts from February, 2012

Od 1 marca do 25 marca 2012 można składać projekty do Fundacji  Kronenberga w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego na obszarze nieprzekraczającym jednego województwa.

→ read more

Telewizja Polsat przygotowała reportaż o warsztatach dla seniorów, prowadzonych przez Krzysztofa Kuźnickiego.

→ read more

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do programu „Demokracja w Działaniu”, którego celem jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskich i odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. Pierwszy etap konkursu polega na złożeniu przez organizacje (stowarzyszenia i fundacje) listu intencyjnego. Termin upływa 15 marca 2012 r.

→ read more

Jak uniknąć mandatu? Jak uchronić się przed kradzieżą i oszustwem? Bezpieczeństwo w domu - to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone w trakcie cyklu warsztatów dla seniorów. Spotkania organizuje Akademia Seniora przy wsparciu Szczecińskiego Inkubatora Kultury i szczecińskich służb miejskich. 

→ read more

W każdy wtorek o godz. 18.00 Stowarzyszenie OFFicyna, przy wsparciu Szczecińskiego Inkubatora Kultury, zaprasza na projekcje interesujących filmów, o których warto rozmawiać.

→ read more

Projekt „Jesteśmy razem” to wspólna inicjatywa siedemnastu organizacji pozarządowych, które spotkały się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Celem podjętych starań jest integracja środowiska seniorów w województwie zachodniopomorskim oraz podjęcie dialogu międzypokoleniowego.

→ read more

W sieci zawisł serwis „Ładnie Naprawię”. Pod tą uroczą nazwą kryje się największa w Polsce „skarbnica” rzeczy do odnowienia (upcyklingu) oraz baza fachowców, którzy nadadzą tym rzeczom drugie życie. Szczeciński Inkubator Kultury popiera ten projekt!  

→ read more

Polecamy Państwa uwadze wywiad z dr. Zbigniewem Zbroją – prezesem Stowarzyszenia „Transgraniczny Klaster Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk.  Dr Zbigniew Zbroja mówi, m.in. o współpracy w formule klastrowej, promowaniu transgraniczenj marki regionu oraz potrzebie łączenia turystyki i kultury. 

→ read more

Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza w lutym na cykl warsztatów dotyczących zakładania stowarzyszeń i fundacji, sprawozdawczości w NGO, rozliczania projektów współfinansowanych.

→ read more