Oglądasz wpisy z stycznia, 2012

PROGRESSUS to innowacyjny projekt, który ma na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  Innowacyjny model klastrów NGO ma zwiększyć skuteczność działań zarówno pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, jak i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.

→ czytaj więcej

Szczecińskie organizacje pożytku publicznego, których działa w mieście ponad 150 oraz Miasto Szczecin już po raz dziewiąty rozpoczynają  akcję, która ma zachęcać do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

→ czytaj więcej

„Kino tylko dla dorosłych” to nowy projekt Stowarzyszenie Kamera.  Efektem spotkań skierowanych do seniorów będzie premiera wspólnie zrealizowanego filmu. Zobacz zdjęcia ze spotkania.

→ czytaj więcej

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W trakcie tego roku organizacje i instytucje zachęcają osoby starsze do podejmowania rożnego typu aktywności i działań, mających na celu wykorzystanie potencjału osób powyżej 60 roku życia. Na stronie Inkubatora publikujemy listę podręcznych linków związanych z tą tematyką.

→ czytaj więcej

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów zaprasza na cykl szkoleniowy w ramach projektu Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3. Rozwiń swoją organizację i poznaj metody planowania oraz budowania marki. Pierwsze spotkanie odbędzie się  już 11 i 12 lutego 2012.

→ czytaj więcej

Jak kultura wpływa na rozwiązywanie problemów społecznych oraz co może zmienić – na te oraz inne pytania odpowiada publikacja pod red. Macieja Kowalewskiego, Anny Nowak oraz Reginy Thurow „Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną? Studium przypadku: szczecińskie podmioty kultury wobec problemów społecznych”. Zachęcamy do lektury.

→ czytaj więcej

digital_ia to interaktywność, sztuka cyfrowa, prezentacje multimedialne, mapping 3D. Już w czwartek 12 grudnia 2012 oficjalne otwarcie 4. edycji festiwalu w 13 muzach.

→ czytaj więcej

Zachęcamy do lektury opracowania Joanny Hołdy na temat nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. W opracowaniu znajdują się zagadnienia związane z praktycznym funkcjonowaniem instytucji kulturalnych.

→ czytaj więcej

Zachęcamy do lektury artykułu Pawła Szczyrskiego, dyrektora Wydziału ds. Organizacji Pozarządowych w UM Szczecina, na temat organizacji pożytku publicznego.

→ czytaj więcej

Czym zajmują się inkubatory kultury, co oferują dla młodych organizacji oraz jakie są między nimi różnice – na te pytania odpowiada artykuł Aldony Machnowskiej-Góry „Inkubują kulturę”. Serdecznie zachęcamy do lektury.

→ czytaj więcej