Viewing posts from January, 2012

PROGRESSUS to innowacyjny projekt, który ma na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  Innowacyjny model klastrów NGO ma zwiększyć skuteczność działań zarówno pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, jak i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.

→ read more

Szczecińskie organizacje pożytku publicznego, których działa w mieście ponad 150 oraz Miasto Szczecin już po raz dziewiąty rozpoczynają  akcję, która ma zachęcać do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

→ read more

„Kino tylko dla dorosłych” to nowy projekt Stowarzyszenie Kamera.  Efektem spotkań skierowanych do seniorów będzie premiera wspólnie zrealizowanego filmu. Zobacz zdjęcia ze spotkania.

→ read more

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W trakcie tego roku organizacje i instytucje zachęcają osoby starsze do podejmowania rożnego typu aktywności i działań, mających na celu wykorzystanie potencjału osób powyżej 60 roku życia. Na stronie Inkubatora publikujemy listę podręcznych linków związanych z tą tematyką.

→ read more

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów zaprasza na cykl szkoleniowy w ramach projektu Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3. Rozwiń swoją organizację i poznaj metody planowania oraz budowania marki. Pierwsze spotkanie odbędzie się  już 11 i 12 lutego 2012.

→ read more

Jak kultura wpływa na rozwiązywanie problemów społecznych oraz co może zmienić – na te oraz inne pytania odpowiada publikacja pod red. Macieja Kowalewskiego, Anny Nowak oraz Reginy Thurow „Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną? Studium przypadku: szczecińskie podmioty kultury wobec problemów społecznych”. Zachęcamy do lektury.

→ read more

digital_ia to interaktywność, sztuka cyfrowa, prezentacje multimedialne, mapping 3D. Już w czwartek 12 grudnia 2012 oficjalne otwarcie 4. edycji festiwalu w 13 muzach.

→ read more

Zachęcamy do lektury opracowania Joanny Hołdy na temat nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. W opracowaniu znajdują się zagadnienia związane z praktycznym funkcjonowaniem instytucji kulturalnych.

→ read more

Zachęcamy do lektury artykułu Pawła Szczyrskiego, dyrektora Wydziału ds. Organizacji Pozarządowych w UM Szczecina, na temat organizacji pożytku publicznego.

→ read more

Czym zajmują się inkubatory kultury, co oferują dla młodych organizacji oraz jakie są między nimi różnice – na te pytania odpowiada artykuł Aldony Machnowskiej-Góry „Inkubują kulturę”. Serdecznie zachęcamy do lektury.

→ read more