Zgłoś swój projekt! Ogólnopolska Giełda Projektów "Animacja + Przestrzeń Publiczna"

Zgłoś swój projekt z zakresu animacji kultury związany z przestrzenią publiczną na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2015, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia w Katowicach.

Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce. Do naboru na Ogólnopolską Giełdę Projektów "Animacja + Przestrzeń Publiczna" mogą być zgłaszane projekty animacyjne redefiniujące, zmieniające i tworzące przestrzeń publiczną. Projekty dotyczące i inspirowane konkretną przestrzenią, jej historią, charakterem i tożsamością oraz wzmacniające więzi lokalne w oparciu o wspólną przestrzeń (np. podwórko, osiedle, klatka schodowa), a także twórczo angażujące uczestników w działania kreujące i przekształcające przestrzeń. Również takie, które ujawniają tematy na co dzień nieobecne lub niedostrzegane w przestrzeni publicznej i pozwalają je zrozumieć i oswoić.

Współorganizatorem piątej już edycji wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, partnerem merytorycznym Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, a partnerem organizacyjnym Akademia Sztuk Pięknych.

Autorzy 20 wybranych projektów będą mogli zaprezentować je pierwszego dnia wydarzenia w dwóch etapach: krótkiej prezentacji na scenie oraz podczas rozmów stolikowych z uczestnikami Giełdy Natomiast drugiego dnia uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w konsultacjach z ekspertami oraz wziąć udział w warsztatach. Organizatorzy zwracają koszty podróży do Katowic oraz gwarantują nocleg. W tym roku, aby lepiej przygotować się do spotkania, autorzy wybranych projektów wezmą również udział w bezpłatnym szkoleniu z wystąpień publicznych w dniach 19-21 listopada w Radziejowicach.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 września 2015 roku.

Wyniki naboru ogłosimy: do 23 października 2015 roku.

Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Regulamin naboru oraz potrzebne formularze i oświadczenia dostępne na stronie: 
www.nck.pl/platforma-kultury/314090-otwieramy-nabor-zglos-swoj-projekt-na-ogolnopolska-gielde-projektow-2015/

W razie problemów technicznych oraz pytań i wątpliwości dotyczących Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2015 prosimy o kontakt z Ireną Madej pod adresem imadej@nck.pl, tel: 22 210 01 94.

Źródło: www.platformakultury.pl

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments