Akcja "Silne i stabilne NGO"

Jeśli nie jesteście organizacją OPP, a chcielibyście zbierać 1% na cel statutowy pożytku publicznego, może Wam pomóc Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia "Kamienica 1". Jest tylko jeden warunek - cel Waszej zbiórki musi być zgodny z celem statutowym fundacji. 

Chcąc realizować cele statutowe, organizacje często borykają się z problemami finansowymi. Nie mogąc rozwiązać swoich problemów, nie sposób pomagać innym. Celem statutowym Fundacji Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia "Kamienica 1" jest między innymi wspieranie innych organizacji pozarządowych o podobnych celach i misji. Jeśli organizacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i nie ma możliwości samodzielnego uzyskania 1 % podatku, Fundacja może wesprzeć takie organizacje w realizacji celu pożytku publicznego.

Więcej na ten temat TUTAJ

Istotnym problemem jest często brak wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się dostępnymi narzędziami w zarządzaniu organizacją. Korzystając z dostępnych form i metod pozyskiwania funduszy, możliwości jakie dają nowe technologie oraz innowacyjne podejście do funkcjonowania i zarządzania organizacją, Fundacja "Kamienica 1" planuje również opracować i wdrażać odpowiednie "modele biznesowe" dla NGO. 
Zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony Fundacji "Kamienica 1" oraz profilu na facebooku
PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments