AKCJA POCZYTALNIA - POCZEKALNIA. CZEKAJĄC, CZYTAJMY !

Akcja Poczekalnia-Poczytalnia. Czekając, czytajmy! Jubileusz 100. lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich stał się okazjeą nie tylko do podsumowań działalności tej organizacji, ale także wdrażania inicjatyw realizujących jedno z podstawowych statutowych zadań: „dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa”.

Zachodniopomorski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich proponuje pozytywistyczną akcję „Poczekalnia-Poczytalnia. Czekając, czytajmy!” ułatwiającą mieszkańcom Pomorza Zachodniego kontakt z książką. W bardzo wielu miejscach zmuszeni jesteśmy czekać przez krótszy lub dłuższy czas - w przychodniach, urzędach, biurach, gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, dworcach. Wszędzie tam, z inicjatywy lokalnych bibliotek / stowarzyszeń / formalnych i nieformalnych grup społeczników, można ustawić półkę / skrzynkę / karton z książkami. A skąd książki?

Od wielu lat koła SBP w naszym województwie włączają się w redystrybucję książek używanych, które podomowych selekcjach są usuwane z rodzinnych biblioteczek. Koła SBP i biblioteki, przyjmując te księgozbiory, mogą z nich zorganizować poczekalniane biblioteczki z informacją:

- Z tej półki proszę wybrać sobie dowolną książkę i zabrać ją do domu. Po przeczytaniu można ją zostawić w kolejnej dowolnej „Poczytalni”. Nie traćmy czasu: czekając, czytajmy! -

Stwórzmy w naszym województwie dla tej akcji społeczną koalicję, do której zapraszamy koła SBP, biblioteki, instytucje kultury, stowarzyszenia, samorządy, prasę, radio, telewizję, lokalnych społeczników.

Akcję tę proponujemy w nadziei, że nawet przypadkowy kontakt z książką może obudzić aktywność czytelniczą. Będzie to mały - ale ważny - krok w rozbudzeniu zainteresowania książką i czytaniem.

Powstałe do tej pory punkty:


Szczecin:
Ośrodek dializ w SPSK nr 2 w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72. Znajduje się ona w sali wypoczynkowej dla pacjentów. Jest na nią przeznaczony regał. Tu szczególnie potrzebna była biblioteczka. Każdy zabieg dializy trwa ok 3-4 godzin, każdy pacjent przyjeżdża na zabieg trzy razy w tygodniu. W sumie spędza tam co najmniej ok. 12-15 godzin tygodniowo. Biblioteczka musi być!


Police:
NZOZ ”Polvita”; S.Z.O.O., ul. Siedlecka 2A Poczekalnia dla dorosłych - II piętro ”Consulta” S. C. Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. K. Chodkiewcza 11 ”Medika”; Usługi Medyczne, ul. Kuźnicka 1

Comments