INKUgrafika: 853 dni

…czyli działalność INKU w graficznym zestawieniu. Od 1 września 2011 r. przestrzeń Inku wypełniamy, razem ze współpracującymi z nami organizacjami, wydarzeniami kulturalnymi, organizujemy warsztaty i konsultacje dla NGO, wzbogacamy ofertę Inku o dodatkowe projekty i działania. Co na to mówią liczby?

Ze stałego wsparcia Inku (biuro/open space/adres korespondencyjny) skorzystało 29 organizacji pozarządowych, artystów, grup nieformalnych. Przestrzeń Inku, wypełnialiśmy 396 wydarzeniami kulturalnymi i edukacyjnymi. Przedstawiciele III sektora skorzystali z 863 godzin warsztatów oraz 504 godzin konsultacji z zakresu prawa, zarządzania czy fundraisingu. Ofertę Inku wzbogaciliśmy o oryginalne działania promujące Fundusze Europejskie (FUNdusze na Kulturę), uczyliśmy przedsiębiorców społecznych jak stać się lokalnymi liderami (Każdy może zmienić świat), wspieramy artystów scenicznych z terenów krajów Południowego Bałtyku (Ciconia).

Zestawienie obejmuje okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Stowarzyszenie Media Dizajn z sukcesem ubiegało się w otwartym konkursie ofert o prowadzenie Szczecińskiego Inkubatora Kultury  w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Poniżej wersja do druku (pdf)

Comments