Kochamy swoje miasto i decydujemy o nim

INKU zachęca do głosowania w ramach trzeciej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Tym razem do wydania jest aż 6 mln złotych. Możemy głosować od 1 do 21 października 2015 r. i głosujemy na trzy różne projekty! Mamy możliwość decydowania o losie naszego pieknego miasta, dlatego nie zmarnujmy tej szansy!

                              

Budżet mieszkańców Szczecina 2016 podzielony jest na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście i Zachód. Inwestycje, które dostaną najwiekszą liczbę głosów zostaną wpisane do budżetu miasta na rok 2016. Listy zadań do głosowania znajdują się tutaj. Jest mnóstwo propozycji np.: całoroczne sztuczne lodowisko, szczecińska palmiarnia i motylarnia a może chcemy ukwiecić Aleję Kwiatową? 

Zanim oddasz głos na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, zapoznaj się z zasadami głosowania:

 1. Głosowanie trwa od 1 do 21 października 2015 r.
 2. Aby zagłosować potrzebny będzie numer PESEL.
 3. Prawo udziału w głosowaniu mają Mieszkańcy Szczecina, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat i którzy:
  1) są zameldowani w Szczecinie,
  2) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Szczecinie,
  3) nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Szczecina,
  4) nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Szczecina.
 4. Głosować można w formie elektronicznej oraz papierowej.
 5. W formie elektronicznej mogą zagłosować wyłącznie osoby zameldowane w Szczecinie. Osoby nie posiadające zameldowania w Szczecinie, mogą zagłosować wyłącznie w wersji papierowej. W przypadku braku meldunku, oddanie głosu drogą elektroniczną spowoduje uznanie głosu za nieważny!
 6. Aby zagłosować w wersji elektronicznej potrzebny będzie numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym.
  Uwaga! Z jednego numeru telefonu można zagłosować wyłącznie jeden raz podczas całego okresu głosowania tj. od 1 do 21 października.
 7. Mieszkańcy, studenci oraz uczniowie, którzy nie posiadają zameldowania na terenie Szczecina będą mieli możliwość oddania głosu jedynie w wersji papierowej, udając się osobiście do punktu do głosowania.
  W punkcie do głosowania nastąpi weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Szczecin pracownika Urzędu Miasta Szczecin. W tym celu należy posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciemlegitymację studencką bądź uczniowską.
 8. W głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać maksymalnie trzy głosy na zadania z dowolnej dzielnicy/dzielnic.
 9. Zagłosować można wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany oddanego głosu.
 10. W głosowaniu internetowym formularz uniemożliwi oddanie więcej niż 3 głosów. Jeśli na karcie papierowej głos zostanie oddany na więcej niż 3 propozycje, zostanie uznany za nieważny.
 11. Z myślą o środowisku zachęcamy do oddawania głosu przez Internet!!! 
 12. Zasady głosowania zostały opracowane przez Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 składający się z radnych Rady Miasta Szczecin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz Urzędu. Przyjęte przez Zespół reguły mają zapewnić przejrzyste i obiektywne głosowanie.
 13. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 14. Zadania, które uzyskały największą liczbę głosów na poszczególnych „Listach zadań do głosowania” o charakterze dzielnicowym, których łączna wartość realizacji z jednej listy nie przekroczy 1,5 mln zł, zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.
Chcesz zagłosować? Nie czekaj! Głosuj tutaj.
Szczegóły na stronie:
Więcej infomacji można uzyskać pod numerem tel.: 91 435 11 11
lub pisząc na adres e-mail: sbo2016@um.szczecin.pl

Masz szansę wpływać na swoje najbliższe otoczenie, zatem  DO DZIEŁA!!!
PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments