22 maja - Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

22 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Prawa Zwierząt. Dzień ten został ustanowiony przez Klub Gaja na pamiątkę przyjęcia przez polski Sejm Ustawy o ochronie zwierząt.

Przyjęcie ustawy poprzedziła największa w Polsce kampania na rzecz praw zwierząt. Pod rezolucją w sprawie przyjęcia aktu (w 1997 r.) Klub Gaja zebrał 600 tys. podpisów.

Już pierwszy artykuł ustawy wyjaśnia, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zobowiązuje także organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

Ustawa o ochronie zwierząt jest narzędziem kontroli, ale także edukacji obywatelskiej. Co roku Klub Gaja podejmuje się udzielenia porad i podjęcia kilkuset interwencji związanych z jej zapisami. Ustawa jest także ważnym przesłaniem kampanii Klubu Gaja Jeszcze żywy karp, akcji stowarzyszenia Zbieraj makulaturę, ratuj konie oraz jego kampanii poświęconej warunkom hodowli kur niosek.

Od stycznia tego roku obowiązuje znowelizowana Ustawa o ochronie zwierząt. Istotne zmiany to wydłużenie kary za znęcanie się nad zwierzętami do 2 lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (poprzednio był to rok); za znęcanie się nad zwierzęciem sąd może odebrać prawo do posiadania zwierząt na okres od roku do 10 lat; karze podlega wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu oraz transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie. Znowelizowana ustawa zabrania także trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Na osobę, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, nakłada obowiązek powiadomienia o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję (myśliwi nie mogą odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych).

W ramach Dnia Praw Zwierząt wolontariusze Klubu Gaja przeprowadzą wydarzenia w Katowicach, Bielsku-Białej, Ustroniu, Żywcu i Tychach.

Źrodło: www.eko-polska.pl

Comments