Organizacjo, sprawdź jak zdobyć status OPP i otrzymywać 1%

19 698 859,71zł. Tyle pieniędzy trafiło do szczecińskiej izby skarbowej w 2013 roku w ramach 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego. Sprawdź, jak NGO w Szczecinie mogą uzyskać pomoc oraz co trzeba zrobić, aby organizacja mogła otrzymać 1%. 

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przypomina wszystkim zainteresowanym NGOsom, że czasu na formalności związane z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego jest coraz mniej! Poniżej znajdziecie kilka wskazówek, w jaki sposób rozpocząć starania.

Co trzeba zrobić, aby organizacja mogła otrzymać 1%?

W bardzo dużym skrócie: organizacja musi mieć udokumentowaną minimum 2 letnią działalność na rzecz pożytku publicznego, posiadać odpowiednie zapisy w swoim statucie, uzupełnić i złożyć dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. Formalności powinny zakończyć się do 30 listopada. Późniejszy wpis do rejestru OPP powoduje, że możliwość zbiórki 1 % podatku przesuwa się na kolejny rok.

Nie każdy może zbierać 1% z podatku

Status Organizacji Pożytku Publicznego 1% nie przysługuje każdemu. W dużym skrócie - aby go uzyskać organizacja musi udokumentować minimum 2 letnią działalność na rzecz pożytku publicznego (Co, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oznacza „Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”.). Oprócz tego musi złożyć odpowiednie dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. Kwestie formalne mogą zająć trochę czasu i lepiej, żeby organizacja, która chce mieć status OPP 1%, rozpoczęła przygotowania możliwie jak najwcześniej. Teraz jest ostatni dzwonek, aby zdążyć z formalnościami i móc otrzymywać 1% w 2016 roku.

Jak poradzić sobie z dokumentami?

Od 2010 na terenie miasta działa Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, które jest od tego, aby wspierać organizacje i
osoby w nich działające. Sektor 3 pomaga zarówno w kwestiach formalno-prawno-księgowych (możliwość uzyskania statusu OPP1%), doradza skąd pozyskiwać fundusze na działania, jak nie zginąć prowadząc organizacje. Same wsparcie merytoryczne to nie koniec – na miejscu NGOsy mogą korzystać z sal (na spotkania, warsztaty, szkolenia) oraz ze sprzętu (drukarka, komputery, skaner, ksero).

Aby skorzystać ze wsparcia Sektora 3 wystarczy się z nimi skontaktować mailowo, na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl lub telefonicznie, pod numerem: 91-350-82-99


Więcej informacji:

Strona www: www.sektor3.szczecin.pl

Facebook: www.facebook.pl/sektor3szczecin

Twitter: www.twitter.com/sektor3szczecin

PRZYSTAŃ (w) INKU!PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments