Ławeczka Westivalowa

Organizatorzy Westivalu zapraszają do uczestniczenia w ich kolejnym projekcie festiwalowym. Na celowniku będą miejskie ławki i ich "rezydenci".

Projekt polega na zebraniu zdjęć przedstawiających ludzi siedzących na jednej z ławek w mieście. Powstały zbiór miejsc określi sieć miejsc kreacji uczestników projektu i ukaże emocje towarzyszące przedstawionej sytuacji.

Miejsce wykonania zdjęcia powinno być opisane, a osoby fotografowane powinny być poinformowane o istocie projektu i powinny wyrazić
zgodę na wykorzystanie swego wizerunku. Do zdjęcia może być dołączony opis sytuacji, która została uwieczniona na zdjęciu. Do zbioru włączone zostaną zdjęcia spełniające podstawowe walory estetyczne i kompozycyjne. Projekt przejdzie w fazę następną po uzyskaniu satysfakcjonującej ilości opisanych zdjęć. Zakłada się ekspozycję zbioru w galerii internetowej lub w formie wystawy fotograficznej. Uczestnicy projektu mogą utworzyć grupę wzajemnej wymiany wrażeń, opinii i przemyśleń wywołanych udziałem w akcjach plenerowych.

Każde zdjęcie, to spotkanie osoby fotografującego z fotografowanym. Ważne jest przy tym w jaki sposób podchodzę, o czym i w jaki sposób rozmawiamy, jak zaproszona osoba reaguje, co się wydarza podczas tego spotkania, czy była jakaś historia przed, czy po takim spotkaniu. Opis tego spotkania to np.: data, opis miejsca, otoczenie, historia ławki, historia człowieka, powód obecności właśnie w tym miejscu, opis wzajemnych relacji, wywołana refleksja, itd. Można nadać tytuł swoim zdjęciom.

Strona projektu na FB tutaj. Polecamy!

Komentarze