Konwent

Zespół Szczecińskiego Inkubatora Kultury oraz współorganizatorzy i partnerzy wydarzenia pn. IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za pomoc w tworzeniu tego przedsięwzięcia.

Państwa wsparcie i rzeczywiste zaangażowanie w działania sektora pozarządowego umożliwiło nam  zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania, które pomiędzy 23 a 25 maja 2013 r. przywiodło do Szczecina ponad stu uczestników. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele trzeciego sektora m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska czy Poznania.

Efekty Konwentu będą z pewnością widoczne w realnym działaniu poszczególnych inkubatorów organizacji pozarządowych, jak i samych stowarzyszeń i fundacji. Razem udało nam się stworzyć platformę do wymiany doświadczeń oraz pole do dalszego budowania sieci współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych.

IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!  został zorganizowane przez Szczeciński Inkubator Kultury we współpracy z partnerami – Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Fundacją „Umbrella” z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Stowarzyszeniem POLITES, Książnicą Pomorską, Miastem Szczecin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków UM Szczecina, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2013 oraz Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

z wyrazami szacunku
Szczecińskiego Inkubatora Kultury