KONWENT

Szczeciński Inkubator Kultury wraz z partnerami przedsięwzięcia zaprosił przedstawicieli inkubatorów organizacji pozarządowych oraz samych NGO-sów do udziału w trzydniowym wydarzeniu branżowym pn. IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!. Wydarzenie odbyło się w Szczecinie w dniach 23-25 maja 2013 r.

Wydarzenie jest kontynuacją idei spotkań branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych)  zapoczątkowanej przez Fundację Umbrella we Wrocławiu w roku 2009.

IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO! na zdjęciach 

Celem organizacji Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych jest zintensyfikowanie współpracy i usprawnienie działań inkubatorów NGO. Inkubatory zapewniają kompleksową, z reguły bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych - począwszy od pomocy przy ich rejestrowaniu, poprzez stawianie pierwszych kroków, aż po działanie profesjonalne. Do najczęściej oferowanych przez inkubatory usług należą: doradztwo, szkolenia i udostępnianie zasobów lokalowo-sprzętowych.

Co więcej, Konwent to doskonała okazja do poszerzania sieci kontaktów przez organizacje pozarządowe – obecność przedstawicieli tych organizacji z całego kraju pozwala na zawiązywanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń i prowadzenie wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych wspólnych projektów.

Organizatorzy IV Konwentu postawili sobie za cel przede wszystkim:

STWORZENIE PLATFORMY DIALOGU pomiędzy pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO oraz samych organizacji pozarządowych,

INSPIRACJĘ dla nowych inicjatyw,

-WSKAZYWANIE KIERUNKÓW ROZWOJU poprzez zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych NGO – zarówno tych dotyczących finansowania projektów czy rozwiązań prawnych, jak i tych praktycznych dotyczących zawierania partnerstw, poszukiwania sponsorów czy budowania marki.

Oprócz ww. integracji, wymiany doświadczeń i dyskusji, zaplanowano również część edukacyjną i warsztatową.

Konwent jest organizowany przez Szczeciński Inkubator Kultury we współpracy z partnerami – Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Fundacją „Umbrella” z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Stowarzyszeniem POLITES, Książnicą Pomorską, Miastem Szczecin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Patronat medialny objął portal ngo.pl.

 

Zadanie finansowane jest ze środków UM Szczecina

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 Sfinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partnerzy i organizatorzy:

Wsparcie: