Ciconia

Stowarzyszenie Media Dizajn realizuje w partnerstwie projekt Ciconia, poświęcany wspieraniu  teatrów, grup teatralnych i tanecznych czy orkiestr działających na terenie krajów Południowego Bałtyku. Jeśli chcesz się zaangażować, zajrzyj na stronę internetową Ciconii.

Obecnie projekt wkracza w kluczowy etap w trakcie, którego artyści, przedstawiciele zespołów artystycznych, grup teatralnych, teatrów, sal koncertowych oraz wszelkich instytucji, organizacji związanych ze sztukami scenicznymi zapraszani są do zgłaszania chęci rozpowszechniania informacji o swojej działalności oraz dokonaniach.

Zebrane informacje zostaną umieszczone w międzynarodowej publikacji, dzięki której wszyscy zainteresowani sztukami scenicznymi będą mogli zaprezentować się na międzynarodowej arenie, znaleźć międzynarodowych partnerów, czy też nawiązać współpracę.


Ciconia to wyjątkowy projekt, który w międzynarodowym zakresie podchodzi do zagadnień związanych ze współpracą w obszarze kultury i sztuki.

Ideą tej inicjatywy jest wspieranie internacjonalizacji działań  oraz mobilności artystycznej na terenie krajów Południowego Bałtyku. Obszar, na który kładziony będzie szczególny nacisk to sztuki sceniczne, obejmujące swym zakresem teatry, grupy teatralne, grupy taneczne czy też orkiestry.

Wspieranie międzynarodowej współpracy będzie odbywało się poprzez wymianę doświadczeńknow-how oraz nawiązywanie współpracy w trakcie szeregu spotkań networkingowych.

Współpracy w niniejszym projekcie podjęło się pięć następując instytucji, z czterech krajów leżących nad Morzem Bałtyckim:

  • Regionteatern Blekinge-Kronoberg (Szwecja),
  • CUBUS - Culture.Business.Science, registered association (Niemcy),
  • Elbląska Orkiestra Kameralna (Polska),
  • Media Dizajn Association (Polska),
  • DanishCenterfor Performing Arts (Dania).

Więcej informacji na temat realizacji projektu Ciconia, jak i możliwości wzięcia w nim udziału można uzyskać na stronie internetowej projektu: ciconiaproject.eu

Przydatne linki: