Bajka o NGO

Stowarzyszenie Media Dizajn zaprojektowało i wyprodukowało kalendarz na rok 2014 z III sektorem w tle. Wspólnie z Urzędem Miasta Szczecin, Szczecińskim Inkubatorem Kultury i kreatywnym kolektywem m.advertizing stworzyło... bajkę o NGO. Cały rok autorskich grafik o tematyce działań organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy!

Celem wydawnictwa jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców Szczecina tematyką sektora pozarządowego, różnych form aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Jedną z form informowania i promocji aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Szczecina jest już tradycyjna forma corocznego kalendarza, który nie tylko sumuje najważniejsze daty szczecińskiego sektora pozarządowego, ale także w interesującej i nowoczesnej formie graficznej buduje pozytywne i profesjonalne skojarzenia z tą sferą.

Poniżej prezentujemy grafiki użyte w kalendarzu. 

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Szczecina.