Projekty

Zespół Szczecińskiego Inkubatora Kultury i Stowarzyszenia Media Dizajn angażuje się w realizację lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych projektów związanych z działaniami o charakterze społeczno-kulturalnym.

Realizowane przez nas projekty poprzedzone są analizą sytuacji środowiska, do którego kierujemy nasze zadania. Staramy się realizować projekty według modelu, w którym „spadochroniarz zamienia rybę na wędkę” [pojęcie za: Agnieszka Pajączkowska „edukacja+animacja”].  Naszym odbiorcom serwujemy nie tylko „pyszną rybę” np. w postaci ciekawych i dobrze przygotowanych warsztatów, ale uczymy jak zbudować wędkę.

Chętnie angażujemy się również w oddolne inicjatywy, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i artystami.

Masz pomysł na ciekawych projekt, ale nie wiesz od czego rozpocząć pracę, a może szukasz partnera do projektu? Przyjdź do INKU, porozmawiaj z nami. Skontaktuj się z Dorotą Kowalewską - dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury (e-mail: dkowalewska@mediadizajn.pl) oraz Martą Wylegałą  - wicedyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury (e-mail: mwylegala@mediadizajn.pl).

Projekty regionalne i ogólnopolskie:

Projekty międzynarodowe:

Oddolne inicjatywy:

Ponadto Stowarzyszenie Media Dizajn, przy wsparciu Szczecińskiego Inkubatora Kultury, organizował Szczecin Jams.
Szczecin Jams działa w ten sam sposób jak jam session. Z tą różnicą, że zamiast muzyki tworzymy pomysły, budujemy prototypy, działamy, podejmujemy inicjatywy. Problemy rozwiązujemy za pomocą service design thinking, czyli myślenia projektowego. Jesteś zainteresowany udziałem? Posłuchaj relacji innych.

Nawiązane przez Szczeciński Inkubator Kultury i Stowarzyszenie Media Dizajn partnerstwa:

  • Regionalne partnerstwo na rzecz projektów: Stowarzyszenie Schloss Berlin

Stowarzyszenie Schloss Bröllin wspiera badania sztuki międzynarodowej od roku w 1992. Aktywnie promuje pionerskie, międzydyscyplinarne projekty artystyczne i łączy artystów, naukowców, producentów, a także organizatorów na poziomie międzynarodowym. Główne działania stowarzyszenia obejmują: produkcje i badania artystyczne, uczestnictwo i wymiana kulturowa w kręgach krajowych i międzynarodowych, pracę kulturową i socjo-kulturową z młodzież, regionalne nawiązywanie kontaktów, konserwację i rekonstrukcję dziedzictwa zabytkowego Schloss Bröllin. Stowarzyszenie Media Dizajn jest regionalnym partnerem – uczestniczy w organizowanych projektach, promuje inicjatywy Stowarzyszenia, udziela wsparcie merytorycznego.Partnerstwo nawiązane od roku 2012.

Stowarzyszenie Media Dizajn znajduje się w międzynarodowej bazie podmiotów działających w sektorze przemysłów kreatywnych. Celem Wymiaru Północnego jest rozwój  dialogu i współpracy regionalnej, jak również wzmocnienie stabilności i  wspomaganie integracji ekonomicznej, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w Europie Północnej. Sieć wspiera Partnerstwo Północnego Wymiaru w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego.

  • Program Operacyjny Południowy Bałtyk (dobre praktyki)
  • Creative Poland sieć – Zrzeszenie Sektorów Kreatywnych

Sieć wspiera rozwój sektora kreatywnego poprzez wsparcie merytoryczne (szkolenia, spotkania sieciujące), promocyjne, animacyjne. Stowarzyszenie Media Dizajn korzysta z oferty zrzeszenia i jest członkiem siecie od roku 2012.

  • Service Design Polish Chapter – członek

W ramach współpracy odbywają się cykliczne spotkania grupy Service Design Szczecin, które mają charakter warsztatowy, dyskusyjny, zabawowy i badawczy. Celem spotkań jest rozpowszechnianie wiedzy na temat projektowania usług i ich roli w gospodarce oraz zwiększanie umiejętności używania procesu i narzędzi service design w codziennej pracy.

Ponadto:
Naukowcy są wśród nas!
Szczeciński Inkubator Kultury współpracował z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym przy organizacji Nocy Naukowców 2012. Jednym z działań promocyjnych był ciekawy ambient - z lecącego nad Jasnymi Błoniami samolotu zostały zrzucone kolorowe kuleczki. Zapraszamy do obejrzenia panoramy . Innym z działań promocyjnych było umieszczanie w przestrzeni miasta wiatraczków w kolorach imprezy.