Biznes

Zespół Stowarzyszenia Media Dizajn oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury zaprosił Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Kultura, Kreatywność i Biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej. Wydarzenie odbyło się pomiędzy 22 a 23 listopada 2012 r. na Wydziale  Zarządzania i Ekonomiki Usług, US.  

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć z konferencji

 DE                      EN

Celem spotkania jest dyskusja nad  ideą kreatywności i współpracy kultury i biznesu w kontekście gospodarki kreatywnej opartej na innowacyjności i wiedzy. W trakcie konferencji, na którą zostaną zaproszeni zarówno praktycy - przedstawiciele firm sektora kreatywnego, artyści, jak i reprezentanci nauki, omówione zostaną dobre praktyki partnerstw kultury i biznesu.

Nowa, zmieniająca się rzeczywistość stawia wyzwania nie tylko przed przedstawicielami biznesu, ale i przed politykami i lokalnymi decydentami, którzy powinni reagować i wykorzystywać nowe trendy w kreowaniu polityk regionalnych, umożliwiając tym samym rozwój sektorów kreatywnych.W działalności kulturowej innowacyjność i kreatywność są istotnymi czynnikami sukcesu, decydują często o przewadze konkurencyjnej organizacji, przedsiębiorstw. Bez niej trudno mówić o produktach, imprezach czy usługach, które wychodzą na przeciw rosnącym oczekiwaniom odbiorców.

Na konferencji zostaną zaprezentowane rekomendacje i analizy współpracy biznesu i kultury wywiedzione z doświadczenia zaproszonych panelistów, a także poddane zostaną dyskusji różnice w funkcjonowaniu obu sektorów – kultury i biznesu oraz sposoby ich przezwyciężania,  a także rola i miejsce sektora państwowego w rozwijaniu tej współpracy. Podczas konferencji obok spotkań panelowych, odbędą się warsztaty i prace w grupach roboczych nad rozwiązywaniem konkretnych problemów z pogranicza kultury, biznesu i polityki.
Zakres programowy konferencji będzie się skupiał w obrębie trzech pól tematycznych:

  1. Prezentacja dobrych praktyk w ramach międzysektorowej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców  oraz artystów (Polska, zagranica).
  2. Zdefiniowanie pojęcia sektora kreatywnego  i jego roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki.
  3. Sektor kreatywny w kształtowaniu regionów kreatywnych i współpracy transgranicznej - wyzwania dla polityki regionalnej.

Wygłoszone podczas konferencji referaty, po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w dwujęzycznych zeszytach naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Kontakt w sprawie konferencji:
Monika Tomczyk – monika.tomczyk@wzieu.pl
Rejestracja na konferencję rozpocznie się 10 maja 2012 na stronie  www.inkubatorkultury.szczecin.pl

Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Euroregionu Pomerania, Uniwersytet Szczeciński, Północna Izba Gospodarcza,  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki

Gefördert aus Mitteln der Deutch-Polnischen Wissenschaftsstiftung